Romaskiner

Hvilket motstandssystem har romaskinene? 
Infiniti modellene har både luft- og magnetmotstand. Concept maskinene har kun luftmotstad.

Hvordan reguleres motstanden? 
På modellene R70 og Concept reguleres motstanden manuelt, mens R88 og R100 er computerstyrte og her reguleres motstanden automatisk under treningen avhengig av hvilket program og hvilken belastningsnivå du har valgt. 
Er romaskinene lette å flytte/sette bort hvis man trenger å frigjøre plass? 
Ja, alle modellen kan raskt og enkelt slås sammen og trilles bort.