Sportsenter1

25/6 Stilte Sportsmaster med konkurranse hos Sportsenter1
Sportsenter1 har nettopp utvidet sitt treningssenter med utstyr fra oss.

Løfteplattform fra Sportsmaster hos Sportsenter1 Assault Runner fra Sportsmaster hos Sportsenter1

Soinningsykkel fra Sportsmaster hos Sportsenter1 Power racks fra Sportsmaster hos Sportsenter1

Treningsutstyr fra Sportsmaster hos Sportsenter1 Assaultbike fra Sportsmaster hos Sportsenter1

Stakemaskin fra Sportsmaster hos Sportsenter1 Sportsmaster hos Sportsenter1