Rykkinn Fysioterapi og Trening

Rykkinn Fysioterapi og Trening startet opp i 2014 og holder til i store, lyse lokaler på Rykkinn i Bærum. Her jobber det mange blide fysioterapeuter både med og uten refusjonsavtale med kommunen. 
Det aller meste av utstyret er levert av Sportsmaster og høsten 2018 ble det investert i et eget gruppetreningsrom med blant annet slyngetrening. To skinnesystemer for slyngene gjør at rommet også kan brukes til annen gruppetrening.

Vi er veldig fornøyde med utstyret og servicen fra Sportsmaster.