Kriterier for valg av romaskin


Nedenfor har vi gjort en vurdering av våre forskjellige romaskiner basert på kriterier definert under tabellen. Skalaen går fra 1 til 6 der 6 er best.  Romaskin R70 Romaskin RX88   Xebex Romaskin Concept2 
 Rofølelse   3    6
 Støy  3    4
 CrossFit /Sirkeltrening  3  3  5
 Computer  2    5 5
 Holdbarhet  3    6
 Motstand  6    3
 Sum  20    29 30 
         
 Maks brukervekt, kg  115  120  225 200 
 Oppslagsbar  Ja  Ja  Ja Ja 

Rofølelse:

Man kan tenke seg forskjellen på å ro en pram og å ro en sculler. En god romaskin vil gi et bedre sig når man tar i. Teknisk riktig roing vil bety relativt sett mer kontra ren kraft. Mest sig oppnår man med et tungt svinghjul og liten eller ingen magnetmotstand.

Støy:

Luftmotstand gir generelt mer støy enn magnetmotstand. Alle modeller har luftmotstand som primær motstand. Utformingen gir imidlertid ganske forskjellig støynivå.

Crossfit/sirkeltrening:

Her er det tenkt på at det skal være korte og raske sekvenser hvor det er viktig å komme raskt i gang uten innstillinger. Det krever og en god kvalitet.

Computer:

Utforming, funksjonalitet og design er forskjellig. Her blir det en samlet vurdering, men behovene vil kunne være forskjellig. Her må man se på hver enkelt modell. 

Holdbarhet:

Dette er viktigere jo mer den brukes. Et treningssenter med forventet tungt bruk bør velge høyeste nivå.  Alle andre må vurdere hvor mye og hvor hardt den er tenkt brukt. 

Motstand:

Det er stor forskjell i maksimal motstand. Infinitimodellene har magnet i tillegg til luft. Dette gir et elementav styrketrening når man øker motstanden.

Test av romaskiner:

Bladet Kondis har testet romaskiner for hjemmebruk. Du kan lese om testen her:
Test av romaskiner